Chổi giữa Ecovacs X2 Omni chính hãng

  • Tên sản phẩm: Chổi giữa Ecovacs X2 Omni.
  • Thương hiệu: Ecovacs.
  • Chất liệu: Caosu.
  • Dòng robot sử dụng: Ecovacs Deebot X2 Omni.