Chổi cạnh Ecovacs X2 Omni chính hãng

  • Tên sản phẩm: Chổi cạnh Ecovacs X2 Omni.
  • Màu sắc: Đen.
  • Chất liệu: Nhựa.
  • Thương hiệu: Ecovacs.
  • Sản phẩm sử dụng: Ecovacs Deebot X2 Omni.