Cảm biến chuyển động Vconnex

  • Tên sản phẩm: Cảm biến chuyển động Vconnex.
  • Thương hiệu: Vconnex.
  • Nguồn cấp: Pin AAAx3.
  • Truyền thông: Bluetooth Mesh.
  • Kích thước: 80x80x36mm.
  • Góc phát hiện: 120°C.
  • Khoảng cách chuyển động: < 5m.