Cảm biến cửa Vconnex

  • Tên gọi: Cảm biến cửa Vconnex.
  • Thương hiệu: Vconnex.
  • Nguồn cấp: Pin CR2032.
  • Truyền thông: Bluetooth Mesh.
  • Lắp đặt: Dán trực tiếp lên vị trí cửa cần sử dụng( khoảng cách khi đóng cần đảm bảo < 20mm).