Cảm biến khói thông minh Vconnex

  • Tên thiết bị: Cảm biến khói Vconnex.
  • Thương hiệu: Vconnex.
  • Truyền thông: Bluetooth Mesh.
  • Cảm biến: Quang điện.
  • Sản phẩm kết hợp: Bộ điều khiển trung tâm hoặc USB Converter Vconnex.
  • Ứng dụng kết nối: Vhomenex.